Hvis du er medlem af ældresagen kan du benytte dit medlemskort til at få spis-ude-rabat, søndag til onsdag.
betingelser og regler iht. ældresagens hjemmeside.

husk at vise dit medlemskort ved bestilling!